-دوره های آموزشی

آموزش،طراحی و کالیبراسیون شیرهای اطمینان طبق ASME SEC VIII و شیرهای کنترلی
برگزاری دوره های مونتاژ شیرآلات و کار با دستگاه CNC

جزئیات پروژه

شرکت پترو سازه‌ی میهن مفتخر است که با همکاری با سازمان فنی حرفه ای کشور جهت آموزش نیروی انسانی و ارایه مدرک معتبر گامی دیگر در راستای آموزش نیروی انسانی زبده برمیدارد