طراحی و مهندسی

واحد طراحی/ مهندسی شرکت دانش بنیان پتروسازه میهن با در اختیار داشتن تیم طراحی مجرب و استفاده از به روزترین نرم افزارهای طراحی و تحلیلی، بهترین و کارآمدترین محصول را طبق نیاز مشتری ارایه می نماید. این واحد همچنین به منظور انجام عملیاتی از قبیل مهندسی معکوس، طراحی، مدلسازی و تهیه نقشه های تولیدی انواع شیرها و قطعات یدکی مربوطه، قابلیت اعزام تیم و تجهیزات اندازه برداری دقیق و مهندسی معکوس خود به محل شرکت های کارفرما را دارا می باشد.

فعالیت ها و گروه های کاری واحد مهندسی

تیم مهندسی معکوس با استفاده از بروزترین تجهیزات اندازه برداری و مهندسی معکوس تماسی و غیر تماسی آماده است انواع تجهیزات (انواع ولوها و ملزومات آنها) و قطعات یدکی را طبق درخواست کارفرما مدلسازی نموده و نقشه های ساخت آنها را آماده سازی نماید. با توجه به پرتابل بودن این تجهیزات این تیم قابلیت انجام تمامی فرایندها را در هر مکان و زمان دارا می باشد.

تیم بال ولو وظیفه طراحی، مدلسازی و آماده سازی نقشه های تولیدی انواع بال ولو را بر عهده دارد. این تیم علاوه بر طراحی بال ولوهای معمول، مطابق با درخواست کارفرما می تواند به طراحی بال ولوهای خاص نیز اقدام نماید. تمامی طراحی ها مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی انجام می گردد.

تیم طراحی کنترل ولو مطابق با درخواست و دیتا شیت کارفرما اقدام به انجام محاسبات سایزینگ نموده و بهترین کنترل ولو ممکن را به همراه محاسبات مربوطه به کارفرما پیشنهاد می دهند. پس از تایید محاسبات طراحی آغاز می گردد. انواع کنترل ولوهای طراحی شده عبارتند از: انواع کنترل گلاب ولوها، کنترل بال ولوها، باترفلای ولوها و … . تست های عمومی و تست های خاص کنترل ولو ها (شامل تست Cv، تست تراول و تست زمان پاسخ دهی و …) تماما در محل شرکت انجام می پذیرد.

تیم طراحی Actuator یا عملگر وظیفه طراحی عملگر کنترل ولو را بر عهده دارد. این تیم با استفاده از محاسبات مربوط به کنترل ولوها و همچنین الزامات و دیتا شیت کارفرما محاسبات مربوط به عملگر را انجام داده و طراحی را نهایی می نمایند. انواع عملگرهای طراحی شده در این گروه عبارتند از: عملگر Spring Diaphragm (در ۴ سایز مختلف)، عملگر پیستونی در دو نوع سینگل و دابل اکشن (در ۴ سایز مختلف)، عملگر میکرو تریم، عملگر دورانی و …

وظیفه این تیم انجام تمام شبیه سازی های لازم برای بررسی صحت عملکرد طراحی ها می باشد. این شبیه سازی ها شامل آنالیز سینماتیکی و مکانیزم عملگرها، آنالیز CFD و CFX در کنترل ولوها (جهت شناسایی رفتار سیال و بهینه سازی مسیر جریان) و آنالیز FEM در قطعات مکانیکی تمامی ولوها (جهت بررسی تنش های وارده و تاثیرات آن بر اجزاء ولو)

استانداردهای واحد طراحی

همکاری و هم فکری واحدهای تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی و مهندسی تولید، سبب گردیده که شرکت پتروسازه میهن به عنوان تخصصی ترین شرکت دانش بنیان در زمینه طراحی و ساخت شیرهای کنترلی در کشور گردد.

استاندارد های مورد استفاده در ولوهای دستی

استاندارد کلی طراحی بال ولوAPI 6D
استاندارد طراحی بال ولوAPI 608
استاندارد تست ولوAPI 698
استاندارد طول ولوASME B16.10
استاندارد کلی ولوASME B16.34
استاندارد اتصال ولو به خط لولهASME B16.5
استاندارد اتصال به خط ولوهای رزوه ایASME B1.20.1
استاندارد طراحی ولوهای رزوه ایBS 5154

 

استانداردهای مورد استفاده در کنترل ولوها

استاندارد مربوط به نشتی در کنترل ولوهاANSI 70-2
استاندارد سایزینگ، تست، ابعاد و … (آمریکا)ASI/ISA 75.01
استاندارد سایزینگ، تست، ابعاد و … (اروپا)IEC60534
استاندارد سایزینگ، تست، ابعاد و … (ایران)IPS