پروژه ساخت Control Valve

پروژه ساخت Control Valve مجتمع گاز پارس جنوبی ۱۳۹۷

 

شرکت پتروسازه میهن