پروژه ساخت Ball Valve

پروژه ساخت Ball Valve  شرکت پتروشیمی پارس فنل ۱۳۹۸

 

شرکت پتروسازه میهن