پروژه ساخت Control Valve

پروژه ساخت Control Valve  نفت و گاز گچساران سال ۱۳۹۵

 

شرکت پتروسازه میهن