پروژه ساخت Ball Valve

پروژه ساخت Ball Valve مجتمع پتروشیمی امام خمینی (ره) شازند سال ۱۳۹۶

 

شرکت پتروسازه میهن