پروژه ساخت Control Valve

پروژه ساخت Control Valve  پالایشگاه شهید هاشمی نژاد ۱۳۹۶

 

شرکت پتروسازه میهن