بازدید کارشناسان پالایشگاه گاز پارسیان از واحد مهندسی سطح شرکت پتروسازه میهن